Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Menu
Główna treœść strony

ZARZĄDZENIE Nr 132/2005 Wójta Gminy Dąbrówka z dnia 30.09.2005 roku

w sprawie : dostosowania zasad rachunkowości do zmian wynikających z rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24.06.2005 roku
Na podstawie § 4 i 10 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o
rachunkowości Dz. U. Nr 121, poz. 5912 z póź. zm. oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 18 grudnia 2001 roku w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych jednostek sektora finansów publicznych Dz. U. Nr 153, poz. 1752 z późn. zm. zarządzam co następuje:


§ 1

Do zakładowego planu kont dla budżetu jednostki samorządu terytorialnego dodaje się do stosowania wykaz kont i zasady ich działania zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.


§ 2

Do zakładowego planu kont dla jednostki organizacyjnej Urząd Gminy Dąbrówka dodaje się do stosowania wykaz kont i zasady ich działania zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.


§ 3

Przyjmuje się do stosowania plan kont dla projektów inwestycyjnych współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia.


§ 4

Przyjmuje się do stosowania plan kont dla organów podatkowych jednostek samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszego zarządzenia.


§ 5

Nadzór nad realizacją ustaleń zawartych w niniejszym zarządzeniu powierzam Skarbnikowi Gminy.


§ 6

Za przestrzeganie zasad ewidencjonowania zaszłości gospodarczych dotyczących przyjmowanych wykazów kont czynię odpowiedzialnych wszystkich pracowników Urzędu Gminy zgodnie z zakresem obowiązków.


§ 7

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Wytworzył:brak danych, data: brak danych r., godz. brak danych
Wprowadził:Marek Kaszuba, data: 29.11.2006 r., godz. 11.39
Ostatnia aktualizacja:Adam Klusek, data: 19.09.2019 r., godz. 08.23
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
19.09.2019 r., godz. 08.23Adam KlusekZmiana przynależności strony
29.11.2006 r., godz. 11.39Marek KaszubaDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 1379 razy.