Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Menu
Główna treœść strony

Zawiadomienie o sesji Rady Gminy

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506) zwołuję XIII sesję Rady Gminy Dąbrówka na dzień 9 grudnia 2019 roku na godz. 17:00 w Sali widowiskowej Gminnego Centrum Kultury w' Dąbrówce z następującym porządkiem obrad:
Transmisja z VIII Sesji Rady Gminy Dąbrówka rozpocznie się 9 grudnia 2019 roku o godzinie 17:001.Otwarcie sesji.
2. Sprawdzenie obecności i stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Przedstawienie porządku obrad i rozpatrzenie wniosków w sprawie ewentualnych zmian.
4. Wybór sekretarza obrad.
5. Przyjęcie protokołu z XII sesji Rady Gminy Dąbrówka.
6. Przedstawienie opinii i wniosków komisji Rady Gminy Dąbrówka z bieżącej działalności.
7. Podjęcie uchwał:
1) w' sprawie przekazania petycji,
2) w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Dąbrówka,
3) w sprawie uchylenia Uchwały Nr XII/94/2019 Rady Gminy Dąbrówka z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za pojemnik oraz worek o określonej pojemności, przeznaczony do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości niezamieszkałych oraz określenia opłaty podwyższonej.
4) w sprawie odbierania odpadów' komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, określenia stawki opłaty za pojemnik oraz worek o określonej pojemności oraz określenia opłaty podwyższonej,
5) w sprawie zmiany uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dąbrówka na lata 2019-2032,
6) w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Dąbrówka na 2019 rok.
8. Informacje Przewodniczącej Rady Gminy Dąbrówka.
9. Sprawozdanie Wójta z bieżącej działalności.
10. Sprawy różne.
11. Zamknięcie obrad.

/--/ Agnieszka Gryglas
Przewodnicząca Rady Gminy Dąbrówka

Podstrony:

Wytworzył:brak danych, data: brak danych r., godz. brak danych
Wprowadził:Adam Klusek, data: 04.12.2019 r., godz. 13.30
Ostatnia aktualizacja:Tomasz Kostrzewa, data: 09.12.2019 r., godz. 15.42
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
09.12.2019 r., godz. 15.42Tomasz KostrzewaEdycja strony
04.12.2019 r., godz. 13.30Adam KlusekDodanie strony

Strona oglądana: 142 razy.