Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Menu
Główna treœść strony

Zarządzenie Nr 141/2006 Wójta Gminy Dąbrówka z dnia 10 stycznia 2006

w sprawie: powołania Komisji do dokonania inwentaryzacji dokumentów z wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej przeprowadzonych w dniu 25 września 2005 r.
Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 200lr. Nr 142 poz. 1591 z późn.zm.) oraz rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 23 sierpnia 200lr. w sprawie sposobu przekazywania, przechowywania i udostępniania dokumentów z wyborów do Sejmu RP i Senatu RP i rozporządzenia Ministra Kultury z dnia 19 września 2005r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu przekazywania, przechowywania i udostępniania dokumentów z wyborów do Sejmu RP i Senatu RP (Dz.U. Nr 90, poz. 1005 i z 2005r. Nr 181, poz. 1509) zarządzam co następuje:


§ 1

Powołuję Komisję do dokonania inwentaryzacji dokumentów z wyborów do Sejmu RP i Senatu RP przeprowadzonych w dniu 25 września 2005r. w składzie:
1. Karczmarczyk Helena
2. Szczepańska Anna
3. Adam Agnieszka


§ 2

Do zadań Komisji należy:
- posegregowanie na dwie grupy wszystkich dokumentów i materiałów, oddzielnie zasobów archiwalnych kat. A i oddzielnie dokumenty przeznaczone do zniszczenia;
- przekazanie do delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Warszawie dokumentów kat. A.;
- sporządzenie spisu zdawczo - odbiorczego;
- sporządzenie spisu dokumentacji niearchiwalnej;
- sporządzenie protokołu oceny dokumentacji niearchiwalnej.


§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Wytworzył:brak danych, data: brak danych r., godz. brak danych
Wprowadził:Marek Kaszuba, data: 22.02.2007 r., godz. 12.34
Ostatnia aktualizacja:Adam Klusek, data: 19.09.2019 r., godz. 08.29
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
19.09.2019 r., godz. 08.29Adam KlusekZmiana przynależności strony
22.02.2007 r., godz. 12.34Marek KaszubaDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 1316 razy.