Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Menu
Główna treœść strony

Zarządzenie Nr 143/2006 Wójta Gminy Dąbrówka z dnia 20 lutego 2006

w sprawie powołania Gminnego Zespołu Reagowania Kryzysowego
Na podstawie art. 12 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski żywiołowej /Dz. U. Nr 62 poz. 558 z późniejszymi zmianami/ oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 3 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu tworzenia gminnego zespołu reagowania, powiatowego i wojewódzkiego zespołu reagowania kryzysowego oraz Rządowego Zespołu Koordynacji Kryzysowej i ich funkcjonowania /Dz. U. Nr 215, poz. 1818/ w związku z art. 7 pkt 14 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami/ zarządza się, co następuje :


§ 1

Powołuje się Gminny Zespół Reagowania Kryzysowego, zwany dalej „Zespołem", jako strukturę organizacyjną odpowiedzialną za zabezpieczenie procesu przygotowania i kierowania przez Wójta Gminy Dąbrówka działaniami prowadzonymi w celu zapobieżenia skutkom klęski żywiołowej lub ich usunięcia na obszarze Gminy Dąbrówka w składzie:

Szef Zespołu:
- Wójt Gminy Dąbrówka;

Zastępca Szefa Zespołu:
- Sekretarz Gminy;

Członkowie:
- Komendant Gminny OSP;
- Komendant Posterunku Policji w Dąbrówce;
- Gminny inspektor ds. gospodarki gruntami
i działalności gospodarczej;
- Gminny inspektor ds. gospodarki komunalnej;
- Gminny inspektor ds. ochrony środowiska;
- Kierownik gminnego ośrodka pomocy społecznej;
- Lekarz rodzinny ośrodka zdrowia w Kuligowie;
- Lekarz rodzinny ośrodka zdrowia w Dąbrówce;
- Prezes SKR w Dąbrówce;
- Gminny inspektor ds. obrony cywilnej;
- Prezesi OSP z terenu Gminy Dąbrówka;
- Sołtys wsi Kuligów;
- Sołtys wsi Stasiopole;
- Sołtys wsi Marianów;
- Sołtys wsi Dręszew;
- Sołtys wsi Śłężany.


§ 2

Zespół działa na podstawie rocznego planu pracy oraz Planu Reagowania Kryzysowego Gminy Dąbrówka.


Wytworzył:brak danych, data: brak danych r., godz. brak danych
Wprowadził:Marek Kaszuba, data: 22.02.2007 r., godz. 12.44
Ostatnia aktualizacja:Adam Klusek, data: 19.09.2019 r., godz. 08.30
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
19.09.2019 r., godz. 08.30Adam KlusekZmiana przynależności strony
22.02.2007 r., godz. 12.44Marek KaszubaDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 1427 razy.