Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Menu
Główna treœść strony

Zarządzenie Nr 145/2006 Wójta Gminy Dąbrówka z dnia 31 marca 2006

w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2006 rok.
Na podstawie art. 188 ust. 1 pkt 1, ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104) oraz § 12 uchwały Rady Gminy Dąbrówka Nr XXXIV/216/2005 z dnia 16 grudnia 2005r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2006 rok zarządzam, co następuje:


§ 1

1.Zwiększa się dochody budżetu gminy na rok 2006 o kwotę 59.336zł, zgodnie z
załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia. 2. Dochody ustalone w ust. 1 obejmują: a/ dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie
ustawami w wysokości 56.500zł, zgodnie z załącznikiem Nr la do niniejszego
zarządzenia.


§ 2

1 .Zwiększa się wydatki budżetu gminy na 2006 rok o kwotę 59.336zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia. 2. Wydatki ustalone w ust. 2 obejmują:
a/ wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami w wysokości 56.500zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2a do niniejszego zarządzenia.


§ 3

Dokonać przeniesienia wydatków, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia.


§ 4

Budżet po stronie dochodów wynosi 14.163.664zl Budżet po stronie wydatków wynosi 19.488.735zł

§ 5.

Wykonanie zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku 2006.

§ 7.

Zarządzenie podlega publikacji w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.


Wytworzył:brak danych, data: brak danych r., godz. brak danych
Wprowadził:Marek Kaszuba, data: 22.02.2007 r., godz. 12.55
Ostatnia aktualizacja:Adam Klusek, data: 19.09.2019 r., godz. 08.30
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
19.09.2019 r., godz. 08.30Adam KlusekZmiana przynależności strony
22.02.2007 r., godz. 12.55Marek KaszubaDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 1335 razy.