Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Menu
Główna treœść strony

Zarządzenie Nr 150/2006 Wójta Gminy Dąbrówka z dnia 1 czerwca 2006

w sprawie: składu osobowego Komisji Przetargowej do oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty przy udzielaniu zamówień publicznych.
§ 1

Powołuję Komisję Przetargową do dokonania oceny złożonych ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty, w składzie:
1. Bulik Tadeusz - Przewodniczący
2. Klusek Maria - Sekretarz
3. Zieliński Ireneusz - Członek
4. Stańczak Tadeusz - Członek
5. Kaszuba Marek - Członek
6. Adam Agnieszka - Członek
7. Augustyniak Krystyna - Członek
8. Szczepańska Mirosława - Członek
9. Karczmarczyk Helena - Członek


§ 2

Do zadań Komisji Przetargowej należy:
1. Zapoznanie się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia /SIWZ/.
2. Publiczne otwarcie ofert i wypełnienie odpowiednich załączników do protokołu.
3. Sporządzenie dokumentacji postępowania i przedłożenie jej do zatwierdzenia kierownikowi jednostki zamawiającego.
4. Rozstrzygnięcie ewentualnych protestów, wniesionych przez dostawców lub wykonawców wobec czynności podjętych przez zamawiającego w toku postępowania o zamówienie publiczne.


§ 3

Komisja Przetargowa pracować będzie w oparciu o Regulamin Pracy Komisji Przetargowej, stanowiący załącznik do niniejszego Zarządzenia.


§ 4

Z dniem 01.06.2006r. uchyla się Zarządzenie Wójta Gminy Dąbrówka Nr 102/2005 z dnia 01.03.2005r.

Podstrony:

Wytworzył:brak danych, data: brak danych r., godz. brak danych
Wprowadził:Marek Kaszuba, data: 26.02.2007 r., godz. 08.24
Ostatnia aktualizacja:Adam Klusek, data: 19.09.2019 r., godz. 08.34
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
19.09.2019 r., godz. 08.34Adam KlusekZmiana przynależności strony
26.02.2007 r., godz. 08.24Marek KaszubaDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 1406 razy.