Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Menu
Główna treœść strony

Zarządzenie Nr 152/2006 Wójta Gminy Dąbrówka z dnia 17 lipca 2006

w sprawie : zasad sporządzania rocznego skonsolidowanego sprawozdania Jednostki Samorządu Terytorialnego.
Na podstawie art. 10 oraz art. 55, 58, 59, 61 i 63b ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (tj. z 2002r, Dz. U. Nr 76, poz. 694) oraz § 14, § 15, § 16, § 17 i § 19 ust. 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 18 grudnia 200lr. w sprawie : szczegółowych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych jednostek sektora finansów publicznych (Dz. U. Nr 153 poz. 1752 z 200lr.) zarządzam, co następuje:


§ 1

1. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe obejmuje skonsolidowany bilans gminy.
2. Skonsolidowany bilans sporządza się dnia 31 grudnia każdego roku.
3. Skonsolidowany bilans obejmuje konsolidacją grupę kapitałową, w skład której wchodzą: jednostka dominująca, jednostki współzależne oraz jednostki zależne zgodnie z załącznikiem Nr 1.
4. Konsolidacją nie obejmuje się jednostki zależnej lub współzależnej, jeżeli jednostka rozpoczęła lub zakończyła działalność w połowie roku objętego konsolidacją.
5. Skonsolidowany bilans sporządza się w złotych i w groszach zgodnie z załącznikiem Nr 2.


§ 2

1. Ustalam Gminę Dąbrówka oraz Urząd Gminy jako jednostkę dominująca w rozumieniu ustawy o rachunkowości.
2. Ustalam pozostałe jednostki organizacyjne jako jednostki współzależne w rozumieniu ustawy o rachunkowości.


§ 3

1. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe sporządza się metodą konsolidacji proporcjonalnej a w stosunku do jednostek zależnych metodą praw własności.


§ 4

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy


§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Wytworzył:brak danych, data: brak danych r., godz. brak danych
Wprowadził:Marek Kaszuba, data: 26.02.2007 r., godz. 09.41
Ostatnia aktualizacja:Adam Klusek, data: 19.09.2019 r., godz. 08.34
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
19.09.2019 r., godz. 08.34Adam KlusekZmiana przynależności strony
26.02.2007 r., godz. 09.41Marek KaszubaDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 1316 razy.