Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Menu
Główna treœść strony

Zarządzenie Nr 153/2006 Wójta Gminy Dąbrówka z dnia 24 lipca 2006

w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Dąbrówka.
Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 9g ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. -Karta Nauczyciela (Dz. U z 2006 r. Nr 97, poz. 674) oraz § 9, § 10 i § 11 Rozporządzenia Ministerstwa Edukacji i Nauki z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskania stopnia awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. Nr 260, poz. 2593 z późn. zm.) postanawiam, co następuję :


§ 1

1. Powołać Komisję Egzaminacyjną do prowadzenia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego dla Pani Ewy Nawrockiej - Franczak, nauczyciela matematyki Publicznego Gimnazjum w Dąbrówce, w składzie:

1. Tadeusz Bulik - przedstawiciel organu prowadzącego - przewodniczący
2. Jolanta Makieła - przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny - członek
3. Tomasz Rurarz - dyrektor Publicznego Gimnazjum w Dąbrówce - członek
4. Anna Wróbel - ekspert z listy Ministerstwa Edukacji i Nauki - członek
5. Ryszard Marciniak - ekspert z listy ministerstwa Edukacji i Nauki - członek


§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podiecia.


Wytworzył:brak danych, data: brak danych r., godz. brak danych
Wprowadził:Marek Kaszuba, data: 26.02.2007 r., godz. 10.28
Ostatnia aktualizacja:Adam Klusek, data: 19.09.2019 r., godz. 08.34
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
19.09.2019 r., godz. 08.34Adam KlusekZmiana przynależności strony
26.02.2007 r., godz. 10.28Marek KaszubaDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 1213 razy.