Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Menu
Główna treœść strony

Zarządzenie Nr 168/2006 Wójta Gminy Dąbrówka z dnia 14 listopada 2006

w sprawie: przedłożenia projektu uchwały budżetowej na 2007 rok.
Na podstawie art. 52 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 200 lr. Dz.U. Nr 142, poz. 1591 z póź. zm.) oraz art. 179,180,181 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 o finansach publicznych (Dz.U. 249, poz. 2104 z póź. zm.), zarządzam się co następuje:


§ 1

Przedstawiam:
1) projekt uchwały budżetowej na 2007 rok wraz z objaśnieniami i prognozą łącznej kwoty długu na koniec roku budżetowego i lata następne wynikającej z planowanych i zaciągniętych zobowiązań, zgodnie z załącznikiem nr 1.
2) informację o stanie mienia komunalnego zawierającą dane przysługujących gminie praw własności i innych praw majątkowych zgodnie załącznikiem nr 2.
- Regionalnej Izbie Obrachunkowej - celem zaopiniowania,
- Radzie Gminy Dąbrówka.


§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy.


§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Wytworzył:brak danych, data: brak danych r., godz. brak danych
Wprowadził:Marek Kaszuba, data: 28.02.2007 r., godz. 13.23
Ostatnia aktualizacja:Adam Klusek, data: 19.09.2019 r., godz. 08.40
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
19.09.2019 r., godz. 08.40Adam KlusekZmiana przynależności strony
28.02.2007 r., godz. 13.23Marek KaszubaDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 1356 razy.