Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Menu
Główna treœść strony

Zarządzenie Nr 4/2007 Wójta Gminy Dąbrówka z dnia 3 stycznia 2007 r.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) w związku z art. 5 ust. 9 ustawy z dnia 07 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.) zarządzam, co następuje:


§ 1

Powierzam z dniem 03 stycznia 2007 r. Pani Mirosławie Taperek pełnienie obowiązków Dyrektora Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkola Samorządowego w Dąbrówce na czas określony tj. do czasu rozstrzygnięcia postępowania konkursowego.


§ 2

Ustalić wynagrodzenie pełniącej obowiązki dyrektora.


§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy.


§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Wytworzył:brak danych, data: brak danych r., godz. brak danych
Wprowadził:Marek Kaszuba, data: 01.03.2007 r., godz. 09.19
Ostatnia aktualizacja:Adam Klusek, data: 17.09.2019 r., godz. 11.32
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
17.09.2019 r., godz. 11.32Adam KlusekZmiana przynależności strony
01.03.2007 r., godz. 09.19Marek KaszubaDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 1438 razy.