Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Menu
Główna treœść strony

Zarządzenie Nr 4a/2007 Wójta Gminy Dąbrówka z dnia 15 stycznia 2007 r.

w sprawie: wprowadzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy Dąbrówka
Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 200 lr, Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) zarządzam co następuje:


§ 1

Rozdział V § 14 otrzymuje brzmienie:
Do zadań i kompetencji Zastępcy Wójta należy w szczególności:
1. Podejmowanie czynności na wypadek zaistnienia przemijającej przeszkody w wykonywaniu zadań i kompetencji Wójta.
2. Nadzór nad prowadzeniem ewidencji działalności gospodarczej.
3. Nadzór nad przygotowaniem, monitorowaniem i rozliczaniem projektów unijnych w rakach Regionalnego Programu Operacyjnego , Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich i innych programów unijnych.
4. Nadzór nad przygotowaniem, realizacją i rozliczaniem inwestycji wodno - kanalizacyjnych oraz inwestycji i remontów obiektów kubaturowych z wyłączeniem dróg.
5. Nadzór nad gospodarką mieszkaniową gminy.
6. Nadzór nad wydawaniem decyzji o warunkach zabudowy oraz decyzji i postanowień wynikających w ustawy o ochronie środowiska.
7. Nadzór nad opracowaniem i weryfikacją kosztorysów wymienionych w pkt. 4 zakresu czynności.
8. Inne zadania zlecone do wykonania przez Wójta.


§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Wytworzył:brak danych, data: brak danych r., godz. brak danych
Wprowadził:Marek Kaszuba, data: 01.03.2007 r., godz. 09.21
Ostatnia aktualizacja:Adam Klusek, data: 17.09.2019 r., godz. 11.32
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
17.09.2019 r., godz. 11.32Adam KlusekZmiana przynależności strony
01.03.2007 r., godz. 09.21Marek KaszubaDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 1848 razy.