Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Menu
Główna treœść strony

Zarządzenie Nr 10/2007 Wójta Gminy Dąbrówka z dnia 12 lutego 2007 r.

w sprawie: zmiany układu wykonawczego budżetu Gminy Dąbrówka na 2007 rok.
Na podstawie art. 186 ust 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z póź. zm.) oraz uchwały Rady Gminy Dąbrówka Nr IY/24/2007 z dnia 16 stycznia 2007 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dąbrówka na 2007 rok, zarządzam co następuje:


§ 1

Dokonać zmian w układzie wykonawczym budżetu na 2007 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 1.


§ 2

Ustalam układ wykonawczy budżetu na 2007 rok w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej dla Zakładu Gospodarki Komunalnej, zgodnie z załącznikiem Nr 2.


§ 3

Traci moc § 4 Zarządzenia Nr 9/2007 z dnia 2 lutego 2007 roku.


§ 4

Wykonanie Zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy


§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w 2007 roku.


Załącznik do zarządzenia


Wytworzył:brak danych, data: brak danych r., godz. brak danych
Wprowadził:Marek Kaszuba, data: 01.03.2007 r., godz. 10.06
Ostatnia aktualizacja:Adam Klusek, data: 17.09.2019 r., godz. 11.35
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
17.09.2019 r., godz. 11.35Adam KlusekZmiana przynależności strony
01.03.2007 r., godz. 10.06Marek KaszubaDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 1367 razy.