Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Menu
Główna treœść strony

Zarządzenie Nr 11/2007 Wójta Gminy Dąbrówka z dnia 14 lutego 2007 r.

w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2007 rok.
Na podstawie art. 188 ust. 1 pkt 1, ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z póź. zm.) oraz § 10 ust. 3 uchwały Rady Gminy Dąbrówka Nr IV/24/2007 z dnia 16 stycznia 2007r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2007 rok zarządzam, co następuje:


§ 1

Dokonać przeniesienia wydatków, zgodnie z załącznikiem Nr 1.


§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy.


§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku 2007.


§ 4

Zarządzenie podlega publikacji w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.


Załącznik do zarządzenia


Wytworzył:brak danych, data: brak danych r., godz. brak danych
Wprowadził:Marek Kaszuba, data: 01.03.2007 r., godz. 10.12
Ostatnia aktualizacja:Adam Klusek, data: 17.09.2019 r., godz. 11.35
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
17.09.2019 r., godz. 11.35Adam KlusekZmiana przynależności strony
01.03.2007 r., godz. 10.12Marek KaszubaDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 1420 razy.